پیگیری کلیه امور شهرداری در دفاتر خدمات

 

     بنا به دلیلی ضوابط و مقررات شهرداری و از جمله اقدامات داخلی در دفاتر الکترونیک کاملا تخصصی و مکانیزم خاصی دارد و دارای چندین مرحله جهت صدور پروانه ساختمانی و پایان کار می باشد لذا جهت سهولت این امر مهندسین بهساخت تمامی موارد فوق را با اخذ وکالت قانونی از مالکین انجام می دهد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بهساخت بایابنا می باشد.