تاسیسات مکانیکی

 
نقشه تاسیسات مکانیکی مشتمل برجانمایی دستگاه های موتورخانه، سیستم های سرمایش، گرمایش و همچنین مسیر لوله های آبرسانی، کانال ها، لوله های جمع آوری فاضلاب و آب باران، لوله های گاز و دریچه های بازدید می باشد.
تاسیسات مکانیکی دانش مبارزه با طبیعت است. گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هوای تازه در اجتماعی از انسان ها، تخلیه گازها از محل تولید و ... . تاسیسات مکانیکی دانش رفاه جانداران در مبارزه ای تمام عیار با طبیعت است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بهساخت بایابنا می باشد.